Županijsko natjecanje iz matematike

Sam početak ožujka, 1.3.2023., u našu školu je donio natjecanje matematičara na županijskoj razini. Mentori i učenici su pristizali u OŠ Ivane Brlić – Mažuranić jedni za drugima. Kada su svi došli, ugodnim govorom nas je pozdravio ravnatelj Ivica Tomljanović, a nakon pozdravnog govora učenici su krenuli u svoje učionice. Nakon 2 sata rješavanja zadataka, natjecatelji su ručali. Mentori i učenici su nakon ručka otišli u kino, a stručno povjerenstvo je ispravljalo testove.

Rezultati županijskog natjecanja iz Matematike:

4. razred                                                                                      

1. Karlo Sabo, Osnovna škola Mikleuš, mentor: Gordana Gaća Ćurak                                                         

2. David Jukić, Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina, mentor: Mira Brezovčan                                             

3. Dominik Koletić, Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, mentor: Željka Krznarić                                               

5. razred

1. Patrik Grahovac, Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, mentor: Sanja Jergović

1. Luka Šafran, Osnovna škola Suhopolje, mentor: Marina Kaselj

2. Laura Radić, Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, mentor: Sanja Jergović

2. Emanuel Ivoš, Osnovna škola Ivana Gorana Kovačića Gornje Bazje, mentor: Natalija Bajer

3. Viktor Majstorović, Osnovna škola Vladimir Nazor Virovitica, mentor: Anamarija Jelavić

6. razred

1. Ena Bačani, Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina, mentor: Sanela Jukić

2. Dorotea Blažević, Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, mentor: Ana Tonković

3. Lilian Jagić, Osnovna škola Josipa Kozarca, Slatina, mentor: Anita Martinčević

7.razred

1. Petar Živković, Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina, mentor: Sanela Jukić

2. Lana Košćak, Osnovna škola Josipa Kozarca, Slatina, mentor: Denis Vujanović

2. Sandra Pašić, Katolička osnovna škola u Virovitici, Virovitica, mentor: Zvonka Svat

3. Borna Majer, Osnovna škola Josipa Kozarca, Slatina, mentor: Ljiljana Peretin

3. Toma Matešić, Osnovna škola Antuna Gustava Matoša, Čačinci, mentor: Siniša Milosavljević

8.razred

1. Dora Bačani, Osnovna škola Eugena Kumičića, Slatina, mentor: Sanela Jukić

2. Matko Celić, Katolička osnovna škola u Virovitici, Virovitica, mentor: Zvonka Svat

3. Neva Barčanac, Osnovna škola Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica, mentor: Ana Matić

3. Ema Dumić, Osnovna škola Josipa Kozarca, Slatina, mentor: Ljiljana Peretin

3. Klara Karnik, Katolička osnovna škola u Virovitici, Virovitica, mentor: Zvonka Svat