Županijska smotra LIK 2018.

Na državnu razinu natjecanja iz Likovne kulture i Likovne umjetnosti za učenike osnovnih i srednjih škola Virovitičko-podravsku županiju predloženo je deset uradaka učenika osnovnih škola te četiri uratka učenika srednjih škola. Tako je odlučilo županijsko povjerenstvo u sastavu Tatjana Lulić Prpić (predsjednica), Dubravka Sikora i Igor Fućkar, koje je ocjenjivalo radove na županijskom natjecanju i izložbi održanoj u slatinskoj OŠ Josipa Kozarca.
Maria Šaka i Marija Juhas, učenice naše škole, sa svojim su radovima predložene za državnu smotru LIK 2018. Mentorica je Anja Brabec.

Čestitamo učenicama i mentorici!!!

izvor infomacija – www.virovitica.net i Anja Brabec.