Zaštita osobnih podataka

 

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Vesna Zvečić, dipl.knj. i prof., stručna suradnica knjižničarka

Telefon:  033/628-820, 726-071

Fax: 033/726-072

E-mail: ured@os-ibmazuranic-vt.skole.hr

E-mail2:  zop@brlici.hr 

 

Opća uredba o zaštiti osobnih podataka: https://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_42_805.html

Agencija za zaštitu osobnih podataka: http://azop.hr/