Vatra je dobar sluga, ali loš gospodar!

Tu narodnu poslovicu objasnila nam je učiteljica na satu hrvatskog jezika kada smo obrađivali pjesmu Mladena Kušeca „Malci vatropalci“. Nakon što smo i na satu prirode i društva učili o zaštiti od požara, 17. 11. 2017. zajedno s ostalim učenicima drugih razreda naše kole, krenuli smo u posjet Javnoj vatrogasnoj postrojbi Virovitica.

Tamo nas je dočekao vatrogasac, gospodin Rajko Rajković, koji nam je još jedanput ponovio kako ćemo se ponašati u slučaju požara i objasnio nam razliku između vatre i požara. Saznali smo da vatrogasci osim gašenja požara pomažu i pri raznim spašavanjima ljudi prilikom potresa, poplava, saobraćajnih nesreća i sl. Vidjeli smo vatrogasno zaštitno odijelo, rukavice, kacigu, masku za disanje i bocu sa zrakom koju vatrogasci stavljaju na leđa kako bi mogli disati u zadimljenim prostorima pri gašenju požara i spašavanju ljudi . Posebno su nam se svidjela crvena vatrogasna vozila. Naučili smo da postoje različita vozila za gašenje požara. Jedno vozilo služi za gašenje požara u šumi  i  polju, drugo vozilo ima 39 m duge vatrogasne ljestve i služi za spašavanje ljudi i gašenje požara u visinama. Treće je navalno vozilo koje prvo izlazi na gašenje požara. Četvrta je vatrogasna cisterna kojom vatrogasci izlaze na požar kada su potrebne veće količine vode za gašenje. Peto vozilo koje smo vidjeli je za tehničke intervencije koje najčešće služi za spašavanje ljudi zarobljenih u automobilima nakon saobraćajnih nesreća. U tom su nam se vozilu najviše svidjele velike, teške škare kojima vatrogasci režu lim kako bi spasili unesrećene iz automobila. Vidjeli smo i čamac koji se koristi u slučaju spašavanja ljudi i intervencija prilikom poplava.

Sve što smo vidjeli bilo nam je zanimljivo, ali svima nam se najviše svidjelo kada su vatrogasci raširili dugačke ljestve i mogli smo ući u košaru na njihovom kraju. Zastao nam je dah kada se košara u kojoj su bili moja mama i jedan vatrogasac, digla visoko u zrak!  Većina dječaka je nakon ovog posjeta odlučila kako će, kada narastu, postati vatrogasci!

Mateo Gojević, 2. B