Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu-sažetak za roditelje/skrbnike

Upute za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu-sažetak za roditelje/skrbnike