Treći razredi naše škole u Virkomu

U četvrtak, 11. 04. 2019. učenici svih trećih razreda naše škole posjetili su Virkom.  Svrha posjeta bila je istražiti put kojim voda stiže u slavine naših domova.  Na početku nas je pozdravio gospodin Slavko Kepec i poželio nam dobrodošlicu. Rekao nam je da Virkom opskrbljuje vodom područje grada Virovitice i okolna mjesta i da se bavi vodoopskrbom, odvodnjom i pročišćavanjem otpadnih voda. Voda se crpi iz bunara dubokih oko 100 m. U bunarima je tzv. sirova voda tj. voda puna željeza, mangana i ostalih tvari koje iz nje treba odstraniti. Vidjeli smo da je ta voda crvenkasto-smeđe boje. Virkom je zapravo tvornica koja prerađuje tu sirovu, mutnu vodu u pitku vodu koja dolazi u naše slavine. Sirova voda prolazi kroz filtre ( velike posude s puno slojeva pijeska i dobrim bakterijama), pročisti se i odlazi u bazen čiste vode koji je bio ispod nas. U prostoriji s filtrima osjetili smo jak i neugodan miris. Saznali smo da je to amonijak koji nastaje prilikom pročišćavanja vode. Dipl. ing. biologije Slavko Kepec poučio nas je da čista voda nije i pitka voda. U suvremeno opremljenom laboratoriju pod mikroskopom smo vidjeli kako izgleda voda koja nije pitka. Bila je puna bakterija koje nismo vidjeli golim okom. Prije nego se voda pusti u vodovodnu mrežu u nju se dodaje klor koji uništava bakterije. Svaki dan se iz Virkoma šalje 7 000 m3 pitke vode u vodovodnu mrežu. Crpke tlače vodu da bi mogla doći i do slavina onih koji žive na najvišim katovima zgrada. U sekundi se proizvede 200 l vode, a ljeti, kad je najveća potrošnja, troši se 100 l vode u sekundi. Višak vode odvodi se u spremnik vode u Milanovcu u koji stane 2 000 m3 vode. Ako dođe do nekog kvara ili je velika potrošnja vode uzima se ta voda iz vodospremnika u Milanovcu. U laboratoriju nas je gospodin Dubravko Buntić upoznao s raznim priborom kojim se koristi pri ispitivanju vode. U Virkomu se dežura 24 sata kako bi se na vrijeme vidio i otklonio kvar na vodovodnoj mreži. Bilo nam je jako zanimljivo vidjeti veliki monitor na kojem se vidi cijela vodovodna mreža Virovitice i okolnih mjesta i vidi se potrošnja vode u svakom mjestu. Ako npr. pukne vodovodna cijev u nekom selu, dežurnom u Virkomu zapišti alarm i on na ekranu vidi gdje je kvar. Jednim klikom miša zatvori ventil da voda ne curi, a onda se tek izlazi na teren sanirati oštećenje. Tako se smanjuju troškovi. Čuli smo da se otpadne vode odvode u pročistač Tvornice šećera Viro i tek se nakon pročišćavanja ispuštaju u Županijski kanal.

Na terenskoj nastavi bilo nam je zabavno.  Puno smo toga vidjeli i naučili. Zaključili smo da smo sretni što imamo zdravu i kvalitetnu vodu za piće, a prisjetili smo se i da vodu trebamo štedjeti i čuvati od onečišćenja.

Leonarda Antunović, 3. B

i učiteljica Jasna Mikolić