Trala lala trala laaaaa, došao nam je sveti Nikola!


Jutros su djeca umorna došla u školu. Cijelu noć nisu spavali. Čekali su svetog Nikolu. I baš taj tren prije nego je ušao u sobu, zaspali su…..

Ali, u školi su ga vidjeli, malo je usporio od dalekog puta i posjetio dobru djecu. U holu ga je dočekala vesela pjesma, u dvorani nogometna lopta, na matematici test, na satu povijesti usmeno odgovaranje. Gdje god je s anđelima prošao, poklone je dijelio.

I brzo je dalje krenuo.

Nikola je mahnuo i obećao da će sljedeće godine ponovno doći, nakon 365 novih noći.

Vjeroučiteljica Katarina