Terenska nastava u Milanovcu

U četvrtak, 17. 9. 2015. išli smo na terensku nastavu u Milanovac. Od naše smo škole krenuli pješice.  Putem smo vidjeli bolnicu, školu za učenike s posebnim potrebama, srednju školu, TVIN, RS METALI, dobili smo sočne jabuke od jedne gospođe i prošli pokraj križa krajputaša.

000_0005
slike s mobitela 341

Nakon dosta hodanja stigli smo do škole u Milanovcu. Tamo smo se okrijepili i nastavili put do vidikovca i crkvice.

000_0007

slike s mobitela 333

000_0006

Popeli smo se uz veliki napor. Ondje smo odredili strane svijeta i stajalište,  naučili što je obzor i obzorova crta, orijentirali se pomoću kompasa, mahovine i godova na panju.  Na vidikovcu smo uživali u prekrasnom pogledu na našu Viroviticu. Vidjeli smo vinograde i vikendice u kojima su se ljudi pripremali za berbu grožđa.  Bio je lijep sunčan dan pa nam je bilo jako lijepo.

slike s mobitela 357

Lako smo se spustili  do parkirališta gdje su nas čekali roditelji i krenuli  smo svojim kućama.

Sara Železić, 3.c