Sadašnjost, prošlost, budućnost

Predmeti iz prošlosti

Iz prirode i društva počeli smo učiti o svojim precima i  predmetima kojima su se koristili u svakidašnjem životu. Svi smo u srijedu 27.02.2019. trebali na sat prirode donijeti stari predmet. Zadatak je bio na papir napisati naziv predmeta i njegovu namjenu.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Svaki učenik  je svoj predmet predstavio razredu i opisao kao  su se njime koristili naši preci. Bilo je jako zanimljivih predmeta. Tu se našao stari telefon, sat,  svjetiljka  za rudnik, drveni svijećnjak, sito, stare knjige, stara glačala,  mlinci za kavu i papar … mužar, stare žlice, kolovrat, stare drvene posude, košare  i izvezena četkara.

Potom smo u hodniku ispred našeg razreda postavili izložbu predmeta iz prošlosti.  Želimo da i drugi učenici vide stare predmete koje više ne koristimo.

 

Učenici 3.a,  Igor Kozlinger i Gabrijela Oklopčić