Ruksak pun kulture 2023.

Projekt Ruksak (pun) kulture jedinstveni je kulturno-edukativni program na državnoj razini koji su zajedno pokrenuli Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulumu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Program Ruksak (pun) kulture omogućava dostupnost, približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima, razvijanje njihove estetske kulture, općenito senzibilizira djecu i mlade za područje umjetnosti i kulture.

Namjera programa je da umjetnost i kultura budu jednako dostupne svoj djeci na području Republike Hrvatske.

Ove školske godine i naša je mala školica imala čast sudjelovati u ovom hvalevrijednom projektu.

Dana 18.9.2023.posjetila nas je akademska slikarica Nina Bešlić i, kročivši u prostor naše škole, prionula na posao, zajedno s nama.

Susret su obilježile tri aktivnosti s tematikom Svemira.

U prvu aktivnost uvela nas je slikarica Nina pričom o Svemiru. Nastavili smo radom na tamnom papiru, koristeći se temperama.

Djeca su na kraju susreta prokomentirala da im je prva aktivnost bila ujedno i najdraža!

Druga aktivnost zahtijevala je preciznost – koristeći se flomasterima učenici su ukrasili unaprijed pripremljene šperploče neobičnih oblika, koje, kada se povežu i sastave, neodoljivo podsjećaju na zvijezde.

Treća aktivnost zaokružila je cijelu priču – na već postojeći rad Sunčevog sustava učenici su instalirali oblike sačinjene od kolaž-papira, koje su sami osmislili, i na taj način jednom dvodimenzionalnom crtežu dali treću dimenziju.

Učenici su mogli koristiti razne materijale i tehnike.

Najviše su uživali u radu s temperama, flomasterima i kolaž-papirom.

Druženje je potrajalo dobra četiri sata, a kakav je završni rezultat – procijenite sami!

Zahvaljujemo kreativnoj i nadahnjujućoj slikarici Nini na posjeti i nadamo se još kojem bogatom susretu!

Učiteljice Sanja Sakal i Maša Kožić Petrinović s učenicima 3.i 4.razreda PŠ Čemernica