Privremeni rezultati sa Županijskog natjecanja iz Matematike

U prilogu privremeni rezultati za osnovne i srednje škole. Žalbeni rok traje do 13:00 sati 30.3.2021.

U slučaju žalbe, sa službenog e-maila treba se javiti:

Žalbe:

za 4. razed Maša Kožić Petrinović:  masa.kozic-petrinovic@skole.hr

za 5. razred Dijana Kanjka: dijana.kanjka@skole.hr

za 6. razred Alexandra Miliković: alexandra.milinkovic@skole.hr

za 7. razred Vedran Jovanović: vedran.jovanovic1@skole.hr

za 8. razred Marina Kaselj: marina.kaselj@skole.hr

za srednje škole: ana.borbas-bajivic1@skole.hr