Pristup informacijama

Službenica za informiranje

Vesna Mlinarić, upr.pr., tajnica škole

Telefon:  033/628-832

Fax: 033/726-072

E-mail: ured@os-ibmazuranic-vt.skole.hr

E-mail2: vesna.mlinaric@skole.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7.00 do 15.00 sati

Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak-petak od 8.00 do 14.00 sati

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13., 85/15., 69/22.)

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva školi.

Na pristup informacijama ne plaćaju se pristojbe, a visina naknade i način uplate utvrđuje se prema kriterijima koje je donio/la Povjerenik/ca za informiranje.

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

25 28_02_2013 Zakon o pravu na pristup informacijama

85 01_08_2015 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1577.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1025.html

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_67_1577.html

Kriteriji za odredivanje visine_naknade_troskova_dostave_informacije

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 141/22)

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_141_2149.html

Odluka_službenik za informiranje

Osoba za kontakt s javnošću

NOVI-Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama

NOVI-Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije

NOVI-Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija

Zalba-protiv-rjesenja-pristup-informacijama

Zalba-protiv-rjesenja-ponovna-uporaba-informacija

Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama

Zalba-sutnja-uprave-pristup-informacijama

Izvješće o pravu na pristu informacijama za 2014. godinu

Godišnja izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

Godisnje_izvjesce za 2015. godinu

Izvjesce za 2016. g.

Godisnje_izvjesce za 2016. g.

Godisnje_izvjesce za 2017. g.

Godisnje_izvjesce za 2017.g.

Godisnje_izvjesce za 2018. g.

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.godinu

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020.g.

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021.godinu

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Povjerenik_povjerenica za informiranje RH: http://www.pristupinfo.hr/