Pripremanje za nove izazove

Školsko se zvono još nije oglasilo, a to će biti jako brzo, no pripreme za početak školske godine su u tijeku. Na današnjem aktivu učitelja tema je bila uvođenje Građanskog odgoja u nastavu u ovoj školskoj godini. Učiteljice, učitelji i stručne suradnice proučavali su smjernice koje su do sada objavljene na stranici MZOS-a kao i godišnje planove u kojima su navedene teme Kurikula građanskog odgoja.

20140828_094524Nakon rasprave sljedeći je korak održavanje predmetnih aktiva na kojima će se konkretizirati zadaci za svakog učitelja u aktivu.

20140828_09451320140828_09491020140828_094924

Osim Građanskog odgoja nastavlja se planiranje Zdravstvenog odgoja, planiranje nastavnih sadržaja prema Planu i programu u godišnje i izvedbene planove ( prema novim udžbenicima), planiranje stručnog usavršavanja, planova za prilagođene programe, izvanučioničke nastave, terenske nastave, projekata i školskih priredaba… Nova je školska godina za sve djelatnike škole i novi izazov.