Prijevoz učenika putnika

Poštovani roditelji/skrbnici učenika putnika, s prijevoznikom je dogovoreno vrijeme polaska autobusa sa autobusnih stanica iz Milanovca, Taborišta, Čemernice, Rezovca i Rezovačkih Krčevina.

U jutarnjoj smjeni polazak autobusa sa autobusnih stanica je od 7:05, a u poslijepodnevnoj smjeni od 12:35.