Pokazatelji biološke raznolikosti- rad predložen za Državno natjecanje iz biologije

Istraživački rad iz biologije Ivane Kozjak i Ivane Silvaš učenica 8. e razreda pod nazivom „Pokazatelji biološke raznolikosti Virovitice“ predložen je za Državno natjecanje  i smotru iz biologije 2013. Mentorica je dr.sc. Jasna Razlog-Grlica. Učenice su sudjelovale na županijskom natjecanju iz biologije u OŠ Suhopolje 14.03. 2013. godine.

Sažetak rada

Ovim radom željele su istražiti pokazatelje biološke raznolikosti u Virovitici i doprinijeti zaštiti prirode u gradu. Istraživanje je provedeno od veljače 2011. do prosinca  2012. godine. Popisivana su staništa u gradu prema NKS- u, izdvojene osjetljive biljne i životinjske svojte čije populacije su praćene na osam lokaliteta u gradu.

Zaključeno je da u Virovitica nalazimo 30 staništa prema NKS- u. Među njima se ističu potok Ođenica i Gradski park koji brojnošću vrsta pridonose biološkoj raznolikosti grada. U Gradskom parku je zabilježeno 25 autohtonih svojti drveća među kojima prevladavaju lipe, brijest i bukve koje nalazimo u okolnim šumama. Staništa u gradu ugrožena su zbog onečišćavanja okoliša, širenja prometnica i uređivanjem ulica i obala, zbog nedostatka parkirališnih mjesta i sl. Zbog toga je potrebno pristupiti s više pažnje planiranju uređenja grada i saditi autohtone vrste.

Značajnije biljne svojte, pokazatelji biološke raznolikosti u gradu su osam svojti proljetnica koje najviše nalazimo u Gradskom parku. Značajnije životinjske svojte, indikatori dobrog stanja okoliša i pokazatelji postojanja vodenih staništa u gradu u gradu su zelena žaba, gatalinka, zelena krastača, ribarica i barska kornjača. Ptice selice koje se zadržavaju na zgradama te sisavci šišmiši i ježevi, redoviti stanovnici zgrada i vrtova imaju stabilne populaciji u gradu iako su sve više ugroženi.

1

Prekomjerno razmnožavanje gradskih golubova na zgradama i gačaca u parku te pojava poluparazita bijele imele na drveću i invanzivnih svojti biljaka kao što je ambrozija pridonose smanjenju biološke raznolikosti te upućuju na potrebu planiranja zaštite prirode u gradu. Građani nisu dovoljno upoznati s važnošću zaštite biološke raznolikosti u gradu, ali prepoznaju određene koristi koje im donosi suživot s biljkama i životinjama.