Početak nastave nakon proljetnih praznika

Predmetna i razredna nastava u OŠ IBM Virovitica

Nastava počinje 7.4.2015.

Gradska smjena – ujutro – 7:45

Putnička smjena – popodne – 13:30