Početak nastave drugog polugodišta

Dragi učenici, poštovani roditelji/skrbnici,

nastava u drugom polugodištu započinje u ponedjeljak 18.1.2021. prema rasporedu i prema preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Sukladno tome  učenici predmetne nastave od 5.-8. razreda nastavu će pratiti na daljinu (kako su i završili prvo polugodište) prema već danim uputama preko platforme TEAMS-a.

Učenici predmetne nastave dužni su svakodnevno pratiti objavljene materijale i upute učitelja na platformi Teams. Aktivnost učenika u nastavi na daljinu evidentirat će se putem e – dnevnika.

Učenici razredne nastave nastavu pohađaju u školi.  

Učenici matične škole – razredna nastava  nastavu će  pohađati samo u jednoj smjeni, jutarnjoj.

Početak nastave u 7:30 za učenike 1.a, 1.b, 3.a i 1./3. posebni razredni odjel

Početak nastave u 7:45 za učenike 2.a, 2.b, 3.b, 4.a, 4.b i 4.c razred

Učenici područnih škola nastavu pohađaju prema rasporedu u  smjenama:

Putnička smjena nastavu pohađa prvi tjedan 2. polugodišta  ujutro (početak 8:00 sati)

PŠ Milanovac – 1. i 4. razred

PŠ Rezovac – 2. i 3. razred

PŠ Rezovačke Krčevine – 2./4. razred

PŠ Taborište – 1. i 3. razred

PŠ Čemernica – 1./ i 2. razred

Gradska  smjena nastavu pohađa prvi tjedan 2. polugodišta poslijepodne (početak 13:00 sati)

PŠ Milanovac – 2. i 3. razred

PŠ Rezovac – 1. i 4. razred

PŠ Rezovačke Krčevine – 1./3. razred

PŠ Taborište – 2. i 4. razred

PŠ Čemernica – 3./4. razred