ONLINE KVIZ NATJECANJE „Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“

Brlići 15. u državi

3.ožujka održano je E-kviz natjecanje učenika svih škola u Republici Hrvatskoj.
Kviz-pitanja provjeravaju koliko učenici osnovnih škola poznaju Hrvatski sabor i njegovu ulogu u hrvatskoj povijesti; što znaju o ustroju i načinu rada te važnim odlukama i zakonima koje je Sabor kroz povijest donio; o pravima i odgovornostima saborskog zastupnika te o znamenitim pojedincima koji su dali poseban doprinos u njegovu radu. U natjecanju sudjeluje tim od tri učenika – po jedan iz 6., 7. i 8. razreda. Svaki učenik ima zamjenika koji sudjeluje u natjecanju u slučaju spriječenosti člana tima. Svaki učenik u tročlanom timu iz školskih informatičkih učionica istodobno rješava kviz u elektroničkom obliku. Kviz se sastoji od 30 pitanja: 15 je pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora do 20. st. i u 20. st., a drugih je 15 pitanja o djelovanju Hrvatskoga sabora u 21. st. Pitanja proizlaze iz nastavnog Plana i programa povijesti za 6., 7. i 8. razred, a povezana su i s Kurikulumom građanskog odgoja i obrazovanja.

Za rješavanje kviza učenici su  imali 25 minuta. Tim Brlića je osvojio 15.mjesto,a u županiji je postigao najviši bod(75/90) dok je ekipa škole Eugena Kumičića iz Slatine imala samo bod manje te završila na 16.mjestu. U timu Brlića sudjelovali su učenici 6.c razreda Ivan Gabrijel Stanić i Niko Bobanac,7.c razreda Karla Puž i Niko Zečević te 8.c razreda Dino Kurečić i Paula Žigman. Mentorica učenika je Danijela Žarković.