Odluka o načinu realizacije odmora učenika za školsku 2019./2020.

U prilogu Odluka o načinu realizacije odmora učenika za školsku 2019./2020.

ODLUKA O NAČINU REALIZACIJE ODMORA UČENIKA ZA ŠKOLSKU 2019.-2020.