Obilježen Svjetski dan štednje u 3. B

Svjetski dan štednje pa smo ga i mi obilježili u našem razredu. Na satu hrvatskog jezika čitali smo strip „Šaljivo o štednji“, a na satu razrednika pričali smo o tome što i na koje sve načine možemo štedjeti. Shvatili smo koliko je dobro i korisno štedjeti kako bismo mogli kupiti npr. bicikl, automobil ili stan. Pogledali smo prezentaciju u kojoj smo vidjeli da ako svaki dan odvojimo 5 kn u našu kasicu za godinu dana imat ćemo 1 825 kn. Učiteljica nam je iz Raiffeisen banke donijela balone, kartonske trake za mjerenje visine, bojanke, a najviše su nas razveselile kasice u koje ćemo od danas skupljati našu razrednu štednju. Na satu likovne kulture izrađivali smo razredni novac (kovanice i novčanice) na aluminijskoj foliji. Na likovnim radovima mogli smo prepoznati visoki, niski i udubljeni reljef .

Anja Brešćanski, 3. B