Obilježavamo Dan planeta Zemlje

Povodom Dana planeta Zemlje koji se obilježava 22. travnja, naši su učenici bili vrlo kreativni i svojim radovima podsjetili na važnost planeta na kojemu živimo. Ovdje prikazujemo samo dio od velikog broja pristiglih učeničkih radova koje sve možete pogledati na našoj podstranici “Učenički pano nastave na daljinu.”

S.P.

Dan planeta Zemlje

Dan planeta Zemlje održava se 22.4.2020. godine u svakoj zemlji svijeta, a počelo je prije pedeset godina u Sjedinjenim Američkim Državama kada su organizirane masovne demonstracije za zaštitu okoliša. Tog dana se trebamo pitati: kako možemo pomoći u očuvanju našeg planeta Zemlje? Ljudi, grupe, organizacije  diljem svijeta se sastaju i organiziraju  skupljanje smeća, plastike, stakla i metala. U morima ima raznog smeća npr. plastične vrećice i boce, što nije dobro za živa bića koja tamo žive. Mogu se zavući u plastiku, udaviti se i uginuti.

Zagađivanje okoliša

Republika Hrvatska je po bioraznolikosti među najbogatijim državama Europe. Do danas je zabilježeno oko 40 000 divljih vrsta, no procjenjuje se da u Hrvatskoj živi do 100 000 vrsta. Gotovo 2,7 % svih zabilježenih vrsta su endemi, a posebno su brojni endemi slatkovodnih riba i slatkovodnih beskralješnjaka. Zbog toga i u Hrvatskoj postoje organizacije koje se bore za očuvanje okoliša, za smanjenje otrovnih plinova, za čuvanje pitke vode i nekontrolirano krčenje šuma.

Drveće i šume najznačajniji su čimbenici u borbi protiv klimatskih promjena jer upijaju značajnu količinu CO² iz atmosfere. Organizacije za zaštitu naše Planete ove godine namjeravaju zasaditi 7,8 milijardi stabala diljem svijeta kako bi utjecali na usporavanje klimatskih promjena. Drugi način na koji možemo utjecati na smanjenje klimatskih promjena je i zdrava prehrana iz eko uzgoja i bez pesticida.

Klimatske promjene utječu i na zagrijavanje oceana, pa nestaju koraljni grebeni koji su važni u očuvanju biljnog i životinjskog svijeta.

Ema Kekez