OBAVIJEST O POČETKU ŠKOLSKE GODINE

 

Dragi učenici i roditelji!

Početak je nove školske godine 2015./2016.

Obavijest o početku nastave nalazi se ovdje:

Nastava započinje 7.9.2015. prema sljedećem rasporedu:

SVI UČENICI 1. RAZREDA – 10:00 – ŠKOLSKA DVORANA

SVI UČENICI 5.RAZREDA – 8:00 – ŠKOLSKA DVORANA

Ostali učenici od 6. – 8.r. dolaze na nastavu po smjenama:

7: 45 – gradska smjena

13:30 – putnička smjena