Unutarnji ustroj škole

U Školi se ustrojavaju tri službe:

  • stručno-pedagoška
  • administrativna
  • tehnička

Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima ,aktivnostima  u skladu sa potrebama i interesima učenika te promicanja stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, Godišnjim planom i programom rada Škole i Školskim kurikulumom.

Administrativna služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, te poslove servisiranja i ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika škole.

Tehnička služba obavlja poslove održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša, pripremanja hrane i prehrane učenika te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i Godišnjim planom i programom rada Škole i Školskim kurikulumom.

Ravnatelj škole

Ivica Tomljanović, prof.

Telefon: 033/628-828

Gax:  033/726-072

E-mail: ravnatelj@brlici.hr

  • ponedjeljak – od 7.00 do 15.00 h
  • utorak od – od 7.00 do 15.00 h
  • srijeda – od 11.00  do 19.00 h
  • četvrtak – od 7.00  do 15.00 h
  • petak – od 7.00 do 15.00 h

Radno vrijeme za stranke je od 11.00 do 14.00 h.

Stanka srijedom: od 14.30 do 15.00 h.

Stanka ostalim danima: od 10.30 do 11.00 h.

Stručno pedagoška služba

Centrala – Telefon:  033/726-071

Učitelji razredne nastave

Telefon: 033/628-824

E-mail: mala.zbornica@gmail.com

Učitelji predmetne nastave

Telefon: 033/628-826

E-mail:  osnovna.mazuranic@gmail.com

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7.00 do 19.00 sati

– učitelji prema rasporedu

Stručna suradnica pedagoginja

Nina Babić, prof./

Telefon: 033/628-829

E-mail: brlici.pedagoginja@gmail.com

Radno vrijeme: ponedjeljak – od 10.00 do 16.00 sati

utorak, srijeda, četvrtak – od 7.30 do 13.30 sati

petak – od 12.00 do 18.00 sati

Stručna suradnica psihologinja

Sanja Milković Šipek, prof. i dipl. psiholog/

Telefon: 033/628-827

E-mail: sanjamilkovic@yahoo.com

Radno vrijeme: ponedjeljak, srijeda, petak – od 7.30 do 13.30 sati

utorak – od 10.00 do 16.00 sati

četvrtak – od 12.00 do 18.00 sati

Stručne suradnice knjižničarke

Telefon: 033/628-820

Vesna Zvečić, prof. i dipl.knj.

Sanja Pajnić, prof. i dipl.knj.

E-mail:  knjiznica.brlici@gmail.com

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7.30 do 19.00 sati

– prema rasporedu iz Godišnjeg plana i programa

Administrativna služba

Tajnica škole

Vesna Mlinarić, upr.pr.

Telefon: Telefon: 033/628-832

E-mail: ured@os-ibmazuranic-vt.skole.hr

E-mail1: tajnica@brlici.hr

E-mail2: vesna.mlinaric@skole.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7.00 do 15.00 sati

Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak-petak od 8.00 do 14.00 sati

Stanka: od 10.00-10.30 sati

Voditeljica računovodstva

mr.sc. Maja Rendulić, dipl.oec.

Telefon:  Telefon: 033/628-821

E-mail: maja.rendulic1@skole.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7.00 do 15.00 sati

Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak-petak od 8.00 do 14.00 sati

Stanka: od 10.00-10.30 sati

Računovodstvena referentica

Anita Oberling, ekon.str.rad.

Telefon:  Telefon: 033/628-823

E-mail: anita.oberling@gmail.com

E-mail2: anita.oberling@skole.hr

Radno vrijeme: ponedjeljak-petak od 7.00 do 15.00 sati

Radno vrijeme za stranke: ponedjeljak-petak od 8.00 do 14.00 sati

Stanka: od 10.00-10.30 sati