O knjižnici

Školska je knjižnica kulturno i informacijsko središte škole. Školske knjižničarke prate sva događanja u školi i dokumentiraju ih,  sudjeluju u školskim projektima, sustavno provode knjižnično-informacijsko obrazovanje u svim razrednim odjelima, surađuju s lokalnom zajednicom, organiziraju kreativne radionice, susrete s piscima, različite kvizove i natjecanja.

Knjižnica u prošlosti

Knjižnica je osnovana 1974. godine u novootvorenoj školskoj zgradi i tad ju je opremilo sarajevsko nakladničko poduzeće Zora. Otada se fond sustavno popunjava kupnjom, otkupom ministarstva i poklonima.

Tijekom godina u knjižnici su radili brojni knjižničari i knjižničarke: Zorka Smiljanec, Anka Babić, Nada Skoko, Mirjana Kasavica, Gojko Vujasin, Zdenka Štimac, Goranka Pavelić, Jasna Šolc i Blanka Medvecki.

Smještaj i prostor knjižnice

Školska je knjižnica smještena u prizemlju, u krilu predmetne nastave u samome središtu škole. Knjižnični prostor zauzima 66 m2, a sadrži i čitaonicu s 28 mjesta za korisnike.

Oprema

Prostor knjižnice opremljen je LCD televizorom, laptopom za izvođenje nastave, računalima za knjižničarke (1) i korisnike (1).

Knjižnični fond

Knjižnica posjeduje 8646 knjiga za učenike, 2494 knjiga za učitelje, 147 jedinica audio-vizualne i 96 jedinica elektroničke građe.

Tijekom godine u knjižnicu stiže 22 naslova časopisa i jedne novine.

Od ostalog knjižničnog fonda izdvojene su priručna zbirka (enciklopedije, leksikoni, atlasi, rječnici), zbirka audio-vizualne i elektroničke građe te zbirka časopisa.

Stručne suradnice školske knjižničarke

Tijekom cijeloga radnoga dana za potrebe svojih korisnika brinu se školske knjižničarke Vesna Zvečić u gradskoj i Sanja Pajnić u putničkoj smjeni.