Likovni rad Korine Blažičević upućen na državnu smotru LIK 2015.

Među odabranim likovnim radovima na županijskoj smotri LIK 2015., koji se upućuju na državnu smotru, je i rad učenice naše škole Korine Blažičević iz 6.d. Mentorica je nastavnica likovne kulture Ankica Fijala.

Čestitamo!!!