Konačni poredak

5.razredi: 5.d, 5.b, 5.e, 5.c i 5.a
6.razredi: 6.d, 6.b, 6.a, 6.c, 6.f i 6.e
7. razredi: 7.d, 7.e, 7.c i 7.a
8.razredi: 8.d, 8.a i 8.e
Čestitamo pobjednicima koji će za svoj uspjeh biti nagrađeni diplomama.