Knjižnica ima naslov više na mađarskom jeziku!

Prije nekoliko dana u školsku knjižnicu stigao je pozamašan broj naslova na mađarskom jeziku.

 Zahvaljujući inicijativi nastavnice mađarskog jezika i kulture i hrvatskog jezika i nastavnice glazbene kulture Ildiko Seleši Dančo za sakupljanje literature na mađarskom jeziku za učenike koji pohađaju nastavu iz predmeta mađarski jezik i kultura po modelu C, koje je rezultirala dvjema donacijama; Gradske knjižnice Barča (Városi Könyvtár Barcs) i roditelja učenika iz  Osnovne škole Ferenc Deák iz Barča (Barcsi Általános Iskola Deák Ferenc).

Među poklonjenim naslovima, primjetan je broj mađarskih bajki, ali i enciklopedija o životinjama!

Matea Jurković, nastavnica hrvatskog i mađarskog jezika