Izbor najsportaša/ice za šk.god. 2019./2020.

 

Povjerenstvo za provedbu izbora

„Naj sportaša/ice škole“ za šk.god. 2019. /20.,

Osnovne škole Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica

13. svibnja 2020.

oglašava

 

Izbor „Naj sportaša/ice škole“

Temeljem članka 41. Odluke o izricanju pohvala, dodjeljivanja nagrada učenicima te postupka i kriterija odabira najučenika i najsportaša/ice škole , rok predlaganja kandidata za izbor  „Naj sportaša/ice škole“ je 15. svibnja 2020. godine.

Prijedlog kandidata za najsportaša/icu škole mogu dati: učenik, učitelj-razrednik, učitelji tjelesne i zdravstvene kulture i voditelj Školskog sportskog društva.

Prijedlog se dostavlja Povjerenstvu u pisanom obliku.

Prijedlog potpisuje predlagatelj i predloženi kandidat (učenik/ica).

Uz prijedlog predlagatelj dostavlja točne i provjerljive podatke o ostvarenom sportskom uspjehu kandidata tijekom osmogodišnjeg školovanja.

Prijedlozi kandidata/kinja predaju se povjerenstvu zaključno sa 15. svibnjem 2020. godine.

Učenik / učenica kojemu je izrečena pedagoška mjera Ukor ili teža pedagoška mjera, ne može biti kandidat/kandidatkinja za najsportaša/icu škole.

Bodovanje kandidata ostvaruje se sukladno propisanim kriterijima Odluke.

 

Napomena: Iznimno ove šk. God. odlukom Učiteljskog vijeća, zbog novonastale situacije, umjesto predloženog kandidata o prijedlogu se izjašnjava roditelj, a zbog objektivnih razloga utvrđivanje ostvarenih sportskih uspjeha ne obuhvaća ostvarene sportske rezultate u tekućoj školskoj godini.

 

Članovi povjerenstva:

Alen Žeravica, mr. edu. hist.

Maja Grdić, dipl.uč.

Goran Kozlinger, prof.

Mario Hrženjak, prof.