Isus na Maslinskoj gori

Ivano Turnaj, 4.c


Isus se čudno osjećao. Nakon posljednje večere otišao se moliti na Maslinsku goru. Dok se molio osjećao je bol, tugu i imao loš predosjećaj. Dragoga Boga nije molio za sebe, nego za nas ljude i naše spasenje. Kad je završio molitvu, vidio je da mu se približava izdajnik Juda. Juda je doveo vojsku. Došli su po njega. Nije se branio. Dobrovoljno se predao, bez nasilja. Odveli su ga Pilatu da mu sudi.

Antonio Vrban, 4.c