Istraživači knjižničnog blaga – 2. radionica

Poslije uvodnog dijela u kojemu su ponovili i nadogradili znanje o enciklopedijama, rječnicima i leksikonima, učenici su u paru tražili odgovore na pitanja, rješavali rebuse i matematičke mozgalice te tražili knjige na policama. Učenici su se pri traženju odgovora u knjigama iz priručne zbirke služili kazalom i sadržajem, a na neka su pitanja odgovore potražili i u mrežnim enciklopedijama, služeći se pritom tabletima. Najupješniji par u ovoj potrazi za informacijama bili su učenici Marta Koprivanac i Ivano Matoković. Na kraju su svi učenicima podijeljena priznanja za sudjelovanje mini-projektu školske knjižnice, a u okviru projekta „Hoću i mogu više“.

Sanja Pajnić