Evakuacijska vježba

Danas, 27.1.2021. imali smo evakuacijsku vježbu u matičnoj školi i Područnoj školi Milanovac. U vježbi su sudjelovali učenici razredne nastave te službenici MUP-a, Civilne zaštite i gospodin Ivan Lesić iz ZaštitaInspekta. Nakon edukacije u razredima kako postupiti u kriznoj situaciji, učenici su uspješno evakuirani iz objekata prema evakuacijskom planu.