Djeca pješaci u prometu

467-1-1265131196Dana 1. veljače 2010. održano je predavanje djelatnika prometne policije Virovitica Daria Gazibara u PŠ Čemernica na temu Djeca pješaci u prometu. Prvi dio predavanja održan je u učionici u suradnji s učenicima od 1. do 4. r. Svaki učenik je dobio letak s uputama o sigurnosti cestovnog prometa. Nakon predavanja, uputili smo se do obližnjeg pješačkog prijelaza i novopostavljenog semafora. Učenici su tako na praktičan način usvojili siguran prijelaz kolnika preko zebre uz ispravno korištenje semaforom. S obzirom na veliku zainteresiranost učenika u svezi prometa, radujemo se ponovnom susretu i suradnji s djelatnicima PU. Učiteljice PŠ Čemernica467-2-1265131212