C.A.R.E.- projekt Erasmus+ u Brlićima

Ove školske godine OŠ Ivane Brlić-Mažuranić Virovitica po prvi put sudjeluje u provođenju programa Erasmus+ projektom „Children Are Raising Education“ (C.A.R.E.).

Projektni prijedlog prihvaćen je u svibnju 2020. na temelju natječaja koji je objavila Agencija za mobilnost i programe EU. Cilj je programa Erasmus+ poboljšanje kvalitete odgoja, poučavanja i učenja od predškolske do srednjoškolske razine, a projektom C.A.R.E. ti će se ciljevi ostvariti u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1). Ovom se Ključnom aktivnošću podupiru mobilnosti učenika, studenata, vježbenika, mladih ljudi, volontera, nastavnog i nenastavnog osoblja, osoba koje rade s mladima u svrhu stjecanja iskustva učenja, rada, prakse, usavršavanja u inozemstvu. Projektom su planirana usavršavanja na strukturiranim tečajevima za 10 zaposlenika Škole (Danijela Žarković, Sabrina Klement, Ana Tonković, Marko Rohtek, učitelj tehničke kulture, Nina Babić, Sanja Milković Šipek, Maja Grdić, Barbara Miloš, Sanja Pajnić) te provođenje aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi projekta u područjima koja se žele poboljšati: prirodoslovno-matematičko područje, IKT, jezično područje, poticanje čitanja, pozitivna psihologija. Aktivnosti koje donosi projekt usmjerene su prvenstveno na učenike koji imaju teškoću u učenju, smanjenu motivaciju ili se nalaze u nepovoljnom socioemocionalnom kontekstu, ali posredno uključuje sve učenike koji sudjeluju u odgojno-obrazovnom procesu. Projektom se općenito dugoročno nastoje implementirati novi pristupi u poučavanju te doprinijeti raznovrsnosti programa školskog kurikuluma te pozitivno utjecati na izgrađivanje  identiteta škole u europskom kontekstu. Provođenje projekta kojim koordinira učiteljica engleskog jezika Danijela Žarković planirano je za cijelu školsku godinu 2020./2021.

Sanja Pajnić