Biolozi četvrti na Državnom natjecanju i smotri iz biologije 2021.


U četvrtak, 13.5.2021. godine u našoj školi održano je online Državno natjecanje i smotra iz biologije. Učenici 8.c  Tihana Marija Majetić i Luka Ribić prezentirali su pred Državnim povjerenstvom samostalni istraživački projekt „Pokazatelji kvalitete zraka u Virovitici“ i odgovarali na pitanja o radu. Mentorica učenika je dr.sc. Jasna Razlog-Grlica, uč. savjetnik. Plasirali su se na 4. mjesto s 80% bodova. Prethodno su predali poster i rukopis rada na ocjenu. Da bi se plasirali na državno bilo je potrebno i uspješno riješiti test znanja na županijskom natjecanju. Njihov poster dobio je najvišu ocjenu. Ponosni smo što su naši učenici ove školske godine jedini iz županije pozvani na Državno natjecanje iz biologije. Pročitajte sažetak rada i pogledajte fotografije lišajeva i rada učenika. Čestitamo učenicima i mentorici!

Sažetak rada: Cilj rada je procijeniti kvalitetu zraka u središtu grada u blizini prometnica, prikazati stupanj onečišćenja zraka u gradu i predložiti mjere zaštite zraka. Istraživanje je provedeno od svibnja do prosinca 2020. godine. Na deset lokaliteta u središtu grada Virovitice u blizini prometnica prikupljani su podaci o učestalosti, pokrovnosti steljki i rasprostranjenosti lišajeva na starijim stablima lipa i javora te podaci o broju vozila na sat i količini čestica na površinama u blizini prometnica u gradu. Zabilježeno je sedam svojti lišajeva među kojima prevladavaju listasti lišajeve (71%). Najviše je zastupljena žuta zdjeličarka, Xanthoria parietina. Uz magistralne prometnice gdje je veća frekvencija vozila zrak je umjereno onečišćen (3. stupanj čistoće zraka). Tamo je zabilježen manji broj svojti lišajeva. Nema izraženijih pokazatelja onečišćenja zraka nataloženim česticama iz zraka. Da bi smanjili  onečišćenja zraka preporučujemo: češće voziti bicikl ili pješačiti, saditi grmlje i drveće uz prometnice i parkirališta.

U ovom projektu sudjelovali su učenici 8.c koji su pomogli prikupiti podatke na terenu te bodrili Tihanu i Luku. Ovim projektom smo ukazali na još jedan ekološki problem u gradu i predložili mjere zaštite.

Priredila: Jasna Razlog-Grlica