Betlehemska svijeća


Prema jednoj tradiciji, prva svijeća na adventskom vijencu je nazvana prorokova svijeća, druga betlehemska, treća je pastirska, a posljednja je svijeća anđela.  Svjetlo svijeće simbolizira Svjetlo Kristovo. Paljenje svake svijeće označava postepenu pobjedu Svjetlosti nad tamom poradi sve skorijeg dolaska Mesije.

Danas smo zapalili drugu svijeću – betlehemsku jer se tako prisjećamo mjesta u kojem se Isus rodio. Prema proročanstvima iz Starog zavjeta spominje se Betlehem kao najmanji u Izraelu u kojem će jednog dana doći Spasitelj – Mesija. Bog izabire mali i neznatni gradić za rođenje Isusa. Ova nam svijeća želi pokazati da Bog izabire neznatne i malene koji će biti nosioci i pokazatelji samoga Boga.

Stihove pjesme “U tišini doma” recitirale su učenice 5.e razreda Katarina Jurković i Katja Vranek.

Druga svijeću adventa zapalili su učenici 3. b i 4. c razreda.

Kristina Černoga, vjeroučiteljica