Aktivnosti projekta C.A.R.E. u prvom polugodištu

Iako je složena epidemiološka situacija diljem Europe zasad onemogućila provođenje stručnih usavršavanja naših učitelja i stručnih suradnika, s našim učenicima provodimo različite aktivnosti. Tako je u ovom polugodištu održan prvi ciklus radionica pozitivne psihologije „Moj svijet emocija“ koji uključuje razvijanje socioemocionalnih kompetencija naših učenika.  Socijalno-emocionalno učenje odnosi se na prepoznavanje i upravljanje emocijama, snalaženje u socijalnom svijetu, uspostavljanje i održavanje odnosa s drugima te učinkovito donošenje odluka. S našim najmlađim učenicima, u sklopu produženog boravka, tjedan dana smo čitali njima poznate priče s izmijenjenim krajem. Na našem zajedničkom druženju naglasak je bio na prepoznavanju emocija likova, odnosima među likovima, suradnji, rješavanju problema, snalaženju u novim situacijama i sl. Učenici su nakon čitanja prepoznavali neke osobine likova u samima sebi i svojima bližnjima te povezivali priče sa svojim osobnim iskustvima. Radionice provode pedagoginja Nina Babić i psihologinja Sanja Milković-Šipek.

Također, započeo je i program poticanja čitanja „Jesi li za priču?“ koji će se, kao dio školskog kurikuluma, a u okviru školske knjižnice, provoditi kao dugoročni program i nakon završetka samog projekta. Programom se žele razvijati čitalačke navike djece popularizacijom književnosti za djecu i mlade. Tako su prve dvije pričaonice održane za učenike nižih razreda u suradnji s defektologinjom Matejom Oberling. Program provode knjižničarka Sanja Pajnić i nastavnica engleskoga jezika Danijela Žarković.

Sam je projekt C.A.R.E. predstavljen učiteljima razredne i predmetne nastave na Učiteljskom vijeću, u lokalnim medijima, a novosti se mogu pratiti, osim na stranici škole, na facebook stranici, a uskoro i na mrežnoj stranici projekta.

Sanja Pajnić