Akti škole

Statut_Statutarna odluka 18 nakon izmjena 68_18 OŠIBMVT

Objava Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Pročišćeni tekst Statuta 2017

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

STATUT OŠ_IBM 

Eticki kodeks

Pravilnik o radu OŠ IBM VTC

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ IBM VTC

Pravilnik o zaštiti na radu_

Pravilnik o radu školske knjižnice

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva

Pravilnik o radu školske kuhinje

Pravilnik o koristenju i najmu školskog prostora-2017_2018 PROČIŠĆENI TEKST

Poslovnik o radu Školskog odbora

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

 

Financijski dokumenti i izvješća

Finan.izvještaj 31.12.2018.OŠIBM

Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju 2018

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijski plan za 2014.g.

Rebalans Financijskog plana za 2014.g.

Financijski plan za 2015.g.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.G. z.r.

REBALANS I. 2015.g.1

Financijski plan za 2016.g

REBALANS I. 2016.g.1

REBALANS II. 2016.g.2

Financijski plan za 2017.g.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015.G

Financijski izvještaj 2016.

Naputak o postupku stvaranja i preuzimanja ugovornih obveza

Naputak o postupku zaprimanja i kontrole i plaćanja računa

PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA

REBALANS II. 2017.g.-1-2

financijski plan za 2018.g.

Fin_pl rebalans _odluka o donošenju 18 I

REBALANS I. 2018.g.

obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2018.-1

Fin_pl rebalans _odluka o donošenju 18 II

II REBALANS . 2018.g.

obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2018.-2

financijski plan za 2019.g. 2

Obrazloženje financijskog plana za 2019

 

Ostalo

Odluka_gospodarenje energijom

Odluka_povjerenik za otpad

Odluka_povjerenik za otpad str2

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika

Odluka o davanju ovlasti za upravljanje školskim sustavom uzbunjivanja građana