Akti škole

Statut

STATUT IZMJENE OŠ_IBM 2020_PROČIŠĆENI TEKST

Statut_Statutarna odluka 20 nakon izmjena 98_19 OŠIBMVT

Objava Statutarne odluke 20

Statut_Statutarna odluka 18 nakon izmjena 68_18 OŠIBMVT

Objava Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta

Pročišćeni tekst Statuta 2017

Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta

STATUT OŠ_IBM 

Pravilnici

Eticki kodeks

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA POR 2020 OŠIBMVTC

Pravilnik o radu OŠ IBM VTC

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ IBM VTC

Pravilnik o izmjenama i dopunana Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ IBMVTC

Pravilnik o zaštiti na radu_

Pravilnik o radu školske knjižnice

Pravilnik o zaštiti arhivskoga i registraturnog gradiva

Pravilnik o radu školske kuhinje_OŠIBM PROČIŠĆENI TEKST

Pravilnik o radu školske kuhinje

Pravilnik o koristenju i najmu školskog prostora-2017_2018 PROČIŠĆENI TEKST

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti OŠIBMVTC

Poslovnik o radu Školskog odbora

Poslovnik o radu kolegijalnih tijela

Financijski dokumenti i izvješća

Financijsko izvješće_škola 2020

Bilješke uz Fin.izvještaj_OŠ IBM

FIN.pl.21-23.g

OBR.FINPL21-23

Financijski izvještaj za 2019.g

Bilješke uz Finacijski izvještaj za 2019

Potvrda o preuzetom financijskom izvještaju za 2019.g

Finan.izvještaj 31.12.2018.OŠIBM

Potvrda o preuzetom Financijskom izvještaju 2018

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Bilješke uz Financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijski plan za 2014.g.

Rebalans Financijskog plana za 2014.g.

Financijski plan za 2015.g.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2014.G. z.r.

REBALANS I. 2015.g.1

Financijski plan za 2016.g

REBALANS I. 2016.g.1

REBALANS II. 2016.g.2

Financijski plan za 2017.g.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2015.G

Financijski izvještaj 2016.

Naputak o postupku stvaranja i preuzimanja ugovornih obveza

Naputak o postupku zaprimanja i kontrole i plaćanja računa

PROCEDURA PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA

REBALANS II. 2017.g.-1-2

financijski plan za 2018.g.

Fin_pl rebalans _odluka o donošenju 18 I

REBALANS I. 2018.g.

obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2018.-1

Fin_pl rebalans _odluka o donošenju 18 II

II REBALANS . 2018.g.

obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2018.-2

financijski plan za 2019.g. 2

Obrazloženje financijskog plana za 2019

I REBALANS . 2019g

obrazloženje rebalansa financijskog plana za 2019.-1

financijski-plan-za-2020.g.

Donacije

Procedure

PROCEDURA STJECANJA, RASPOLAGANJA I UPRAVLJANJA NEKRETNINAMA OŠIBMVTC

Procedura vođenja ugovora OŠIBMVTC

PROCEDURA ZAPRIMANJA RACUNA

Procedura_o_blagajnickom_poslovanju 2019

procedura-izadavanja-i-obracuna-putnih-naloga OŠIBMVTC

PROCEDURA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU OŠIBMVTC 2020

Ostalo

Odluka o korištenju službenog vozila OŠ IBMV TC

Odluka o stjecanju i načinu korištenja vlastitih sredstava OŠIBMVTC

Odluka_gospodarenje energijom

Odluka_povjerenik za otpad

Odluka_povjerenik za otpad str2

Odluka o imenovanju osoba ovlaštenih za postupanje u slučajevima povrede prava učenika

Odluka o davanju ovlasti za upravljanje školskim sustavom uzbunjivanja građana