Vijesti

  • Pripremanje za nove izazove
    28. kolovoza 2014.

    Školsko se zvono još nije oglasilo, a to će biti jako brzo, no pripreme za početak školske godine su u tijeku. Na današnjem aktivu učitelja tema je bila uvođenje Građanskog odgoja u nastavu u ovoj školskoj godini. Učiteljice, učitelji i stručne suradnice proučavali su smjernice koje su do sada objavljene na stranici MZOS-a kao i godišnje planove u kojima su navedene teme Kurikula građanskog odgoja.

    Nastavi čitati