Zaštita osobnih podataka

Odluka_službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenica za zaštitu osobnih podataka

Agencija za zaštitu osobnih podataka: http://azop.hr/