OBAVIJEST

U ponedjeljak 2.10.2017. u 17.00 sati u holu matične škole pedagoginja i psihologinja održat će predavanje za roditelje učenika 1.razreda.

Tema predavanja je:

Polazak djeteta u školu – obitelj pred novim izazovom.

Planirano trajanje je 45 minuta.

Pedagoginja će ukratko reći o obrazovnoj, a psihologinja o odgojnoj ulozi škole. Osim toga naglasak će biti na tome kako pomoći djeci da se lakše nose s novim zahtjevima koji se pred njih stavljaju.

Vidimo se na predavanju…